Om Oss

Vi är en kommunikationsbyrå som i snart 50 år fokuserat på att maximera våra kunders affär. Genom kreativitet skapar vi lösningar som ökar marknadsandelar.

FCB

FCB Fältman & Malmén är affiliate till det globala byrånätverket FCB. Som affiliate får vi tillgång till nätverkets informations- och researchbank.

Nordiskt nätverk

FCB Fältman & Malmén har sedan början av 2000-talet ett fristående nordiskt nätverk med partnerbyråer i Danmark, Norge, Finland och på Island.

Rapido

Rapido är FCB Fältman & Malméns produktionsbyrå. Det är ett kostnadseffektivt alternativ när strategier, plattformar och manualer redan är fastlagda och produktionen måste gå snabbt.