MÄRK

TRYGGA BARNEN

LITE KORT OM TRYGGA BARNEN

Trygga Barnen är en stiftelse som hjälper barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga till familjer med olika former av beroendeproblem.

Deras vision är att ta bort den skam och självanklagelse som finns hos familjer med beroendeproblematik. Trygga Barnen ska hjälpa barn och anhöriga och få dem att känna sig trygga.

VISSTE DU ATT VART FEMTE BARN I SVERIGE VÄXER UPP I FAMILJER MED BEROENDEPROBLEMATIK?

SKRÄMMANDE MÅNGA BARN I SVERIGE ÄR FÖRÄLDRAR TILL SINA EGNA FÖRÄLDRAR

"DEN GLÄDJEN VI PÅ TRYGGA BARNEN KÄNNER FÖR ATT HA GLÄDJEN ATT SAMARBETA MED DET EXTREMT KREATIVA GÄNGET PÅ FCB FÄLTMAN & MALMEN ÄR VÄLDIGT SVÅRT ATT SÄTTA ORD PÅ. DET JOBB SOM GÖRS FÖR TRYGGA BARNEN KÄNNS SÅ ÄKTA OCH VI VET HUR MYCKET ÄKTHET OCH KÄNSLOR SOM FINNS BAKOM DET ARBETE VI GJORT TILLSAMMANS."

AGNETA TRYGG – GRUNDARE
0
0
color
http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
http://www.faltman-malmen.se/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/var/www/faltman-malmen.se/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Skriv in din email här:
on
off