SERGEL REBRAND

SERGEL

  Challenge and create new opportunities

  Som ett led i en tydligare och starkare position på den nordiska marknaden har vi tagit fram en ny varumärkesplattform för Sergel. Det strategiska arbetet har mynnat ut i en ny grafisk profil, en brand book och ett nytt kommunikationskoncept.

  0
  0
  color
  http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
  http://www.faltman-malmen.se/
  #c1c1c1
  style5
  paged
  Loading posts...
  /var/www/faltman-malmen.se/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  Skriv in din email här:
  on
  off