LIVING LAB

HSB

INSIKT
HSB Living Lab ska under 10 år fungera som en forskningsarena. Under så lång tid är labbet också en viktig profilering för en rad partners som deltar i projektet. En grafisk manual måste utvecklas för att skapa konsekvens och tydlighet över tid.

IDÉ
För att få maximal spridning för konceptet utvecklar vi en kommunikativ plattform som är så pass varumärkesneutral att samtliga partners använder materialet och projektet i sin respektive marknadsföring. Den manual vi utvecklar ska genomsyra allt – från husets skyltdesign och inredning till typografi och bildspråk för samtliga tillgänglig media.

DESIGNPROGRAMMET TILL HSBs LEVANDE LAB

VI HAR UTVECKLAT ETT OMFATTANDE DESIGNPROGRAM FÖR INREDNING OCH SKYLTNING I OCH KRING HSB LIVING LAB. HÄNVISNINGSSKYLTAR OCH ANVISNING FÖR RUM, HISSAR, TRAPPOR OCH VÅNINGSPLAN BÄR ALLA PÅ HSB LIVING LABS LUSTFYLLDA FRAMTIDSPERSPEKTIV.

faltmanmalmen-case-hsb-hll-11
0
0
color
http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
http://www.faltman-malmen.se/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/var/www/faltman-malmen.se/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Skriv in din email här:
on
off