GRÜNSTEIN

NATIONALMUSEUM

INSIKT

Konkurrensen är hög då Nationalmuseum inte enbart konkurrerar mot andra museum utan även mot de övriga aktiviteter Stockholm har att erbjuda.

IDÉ

Genom ständigt pågående utställningskampanjer spegla verken ur nya synvinklar.

KREATIV LÖSNING

Under vårt 12 åriga samarbete har Nationalmuseum gått från sjunde till Sveriges tredje mesta museum. Utställningarna utgör alltid den centrala delen av kommunikationen. Men till det förstärker vi vad respektive utställning vill förmedla för att på så sätt överraska och visa på museets spännvidd.

0
0
color
http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
http://www.faltman-malmen.se/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/var/www/faltman-malmen.se/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Skriv in din email här:
on
off