FOCUSNEO

FocusNeo
The sign of excellence

FocusNeo vill tydligare visa marknaden sitt fokus på nytänkande och innovation, att de både lyssnar till sina kunders behov, samtidigt som man utvecklar erbjudanden genom ny teknik, nya produkter och nya tjänster.

Lösningen som FCB Fältman & Malmén har tagit fram tillsammans med FocusNeo har flera bottnar. Att addera ordet Neo som betyder ny (neos) på grekiska förtydligar varumärket. Symbolen som liknar en stjärna består av åtta bitar som i sin tur symboliserar de olika områdena som är kärnan i Focus erbjudande.

Uppdraget innefattade justerat företagsnamn, ny logotyp, symbol, grafisk plattform och tagline.

0
0
color
http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
http://www.faltman-malmen.se/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/var/www/faltman-malmen.se/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Skriv in din email här:
on
off