Dina drömmars stad?

Svenska Bostäder

  BAKGRUND

  Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i över 70 år haft en aktiv roll i byggandet av Stockholm.

  Svenska Bostäder bygger mycket och påverkar Stockholms boendemiljö för många stockholmare. För att hantera processerna kring bygglov, samråd och överklaganden bättre, har Svenska Bostäder genomfört ett flertal kommunikationsinsatser på temat ”Vi bygger nära”. Syftet har varit att underlätta framtida nyproduktion och de processer som de innebär.

  IDÈEN

  Vid uppstarten av projektet var det tydligt att en förbättrad dialog byggde på att Svenska Bostäder visade att man ville lyssna på målgruppen. Med utgångspunkt i det mycket omskrivna jubileet för Per Anders Fågelströms kända bokserie ”Mina drömmars stad” skapades ett koncept som bjöd in till dialog. Temat för Svenska Bostäders interaktion skulle följa upp med ”Dina drömmars stad” och bli ett interaktivt forum för de boendes egna uppslag och nya idéer om framtidens Stockholm. Nu skulle stockholmarna själva få säga sitt.

  0
  0
  color
  http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
  http://www.faltman-malmen.se/
  #c1c1c1
  style5
  paged
  Loading posts...
  /var/www/faltman-malmen.se/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  Skriv in din email här:
  on
  off