Dina drömmars stad?

Svenska Bostäder

  INSIKT
  Svenska Bostäder bygger och påverkar stockholmarnas boendemiljö. För att hantera bygglov, samråd och överklaganden bättre, ska vi visa att vi också kan lyssna.

  IDÈ
  I samband med jubileet för Per Anders Fågelströms kända bokserie ”Mina drömmars stad” skapades ett koncept som bjöd in till dialog. ”Dina drömmars stad” och är ett interaktivt forum för de boendes egna uppslag och nya idéer om framtidens Stockholm. Nu får stockholmarna säga sitt, så att det hörs, syns och märks.

  0
  0
  color
  http://www.faltman-malmen.se/wp-content/themes/carbon/
  http://www.faltman-malmen.se/
  #c1c1c1
  style5
  paged
  Loading posts...
  /var/www/faltman-malmen.se/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  Skriv in din email här:
  on
  off