Svenska Bostäder

Vi bygger nära

Stockholm växer och för Svenska Bostäder gör vi kampanjen om fördelarna av att bygga nära. Nära kommunikationer, nära service och nära släkt och vänner. Ambitionen är att motverka många kritiska röster kring nybyggnation som lätt uppstår.

  • Client:Svenska Bostäder
  • Dicipline:Advertising
svenska-bostadersvenska-bostadersvenska-bostadersvenska-bostader